Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Zaniechanie Rady Miejskiej w Mrągowie

Stowarzyszenie SEEiK zaskarżyło działanie Rady Miejskiej, które dotyczy oczywistego błędu oraz przekroczenia ustawowego czasu na odpowiedź.  Istotnie, jest to w naszej ocenie niezaprzeczalne. Znając jednak mrągowskie realia, nawet to zostanie uznane za coś, co należy zaakceptować.  Udostępniamy jednak Państwu, abyście sami ocenili. 

Skarga
Na podstawie art. 229 ust. 1 kpa składamy skargę na Radę Miejską w Mrągowie, która nie rozpatrzyła złożonej skargi w ustawowym terminie, a po wysłanym ponagleniu w dniu 14 grudnia 2017 r., uprawdopodobniła dnia 27 grudnia 2017 r. że skargę rozpatrzy, czego nie wykonała do dnia dzisiejszego. Rada w kwestii innej skargi, celem pominięcia rozpatrzenia właściwej skargi związanej z kwestią naruszenia terminu ustawowego z art. 6 pkt. 2 ustawy z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe oraz art. 6 pkt. 4 tłumienia krytyki prasowej, pozostawiła rzeczową skargę bez odpowiedzi, a kwestii zarządzania Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, podjęła dwie Uchwały: Nr XL…

Najnowsze posty

Jeżeli zgadzasz się z naszym działaniem i chciałbyś wesprzeć podejmowane akcje

Społeczna skarga na działalność burmistrza w związku z sytuacją Zofii Wojciechowskiej

Sprawa przykra i destabilizująca pojęcie demokracji i zasad

Protestujemy przeciwko wycince drzew w Mrągowie

Dwie hałaśliwe kobiety

Podsumowanie dotychczasowych działań

Skarga na działalność Burmistrza Miasta Mrągowa Otolii Anny Siemieniec w związku z wprowadzeniem w błąd radnych oraz mieszkańców miasta Mrągowa w dniu 25 stycznia 2018 roku

czas powiedzieć dość